Algemene voorwaarden MySelfieBooth

Algemene Voorwaarden – MySelfieBooth – Photobooth verhuur

 

Artikel 1  Reserveringen en Annuleringen

MySelfieBooth rekent geen aanbetalingen aan de huurder. Indien de reservering meer dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement wordt geannuleerd dan is het resterende bedrag niet verschuldigd aan verhuurder. Indien de reservering na de 90 dagen onverhoopt wordt geannuleerd is de huurder een bedrag van €100,- euro verschuldigt.

Voor reserveringen binnen 14 dagen voorafgaand aan de huurperiode is huurder het volledige, niet-restitueerbare, saldo van de overeenkomst verschuldigd op het moment van de boeking.

Alle reserveringen zijn voor een huurperiode van 4 uur (tenzij anders overeengekomen). Extra uren kunnen op de dag van verhuur worden toegevoegd voor €50,00 per uur, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen voorafgaand aan de verhuurperiode.

 

Artikel 2  Bezorging, op- en afbouw

De bezorging, op- en afbouw van de MySelfieBooth photobooth is bij de overeengekomen verhuurprijs inbegrepen, met uitzondering van de Waddeneilanden (hiervoor worden gemaakte reiskosten doorberekend). In de meeste gevallen arriveert verhuurder 1 uur voorafgaand aan de afgesproken starttijd van de huurperiode. De photobooth zal worden opgebouwd in de overeengekomen ruimte. De photobooth zal na beëindiging van de huurperiode, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen, direct worden afgebouwd en verwijderd. Hierdoor verzekert verhuurder zich ervan dat buiten de verhuurperiode, waarin huurder aansprakelijk is, geen beschadigingen kunnen worden toegebracht aan de photobooth.

Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan de photobooth, waaronder diefstal van items, ten tijde van de overeengekomen huurperiode.

 

Artikel 3 Benodigde Ruimte

Benodigde ruimte

Huurder is verantwoordelijk voor het faciliteren van een geschikte ruimte en stroomaansluitingen voor de photobooth. De minimaal benodigde ruimte om een photobooth te plaatsen is 2 x 2 meter met een stroomaansluiting in de directe nabijheid, maar meer ruimte is zeer wenselijk. De photobooths hebben een grootte van 200cm x 168cm x 100cm

Benodigde tijd

Huurder zorgt ervoor dat verhuurder minimaal één uur voor de start van de huurperiode beschikbaar heeft voor de opbouw van de photobooth en apparatuur en de afstelling hiervan. Er dient ook voldoende tijd beschikbaar te zijn na afloop van de huurperiode, inclusief verlengingen, voor afbouw van photobooth en apparatuur. Huurder is aansprakelijk voor alle schades aan de photobooth en/of diefstal van items die plaats vinden tijdens de boeking.  

 

Artikel 4 Fotobestanden

  1. Fotostrips: 

De fotostrips zijn samengesteld uit 3 foto’s die zijn gemaakt in de photobooth. Ze worden geprint als twee 2×6 centimeter strips. Indien gewenst, kunnen meer kopieën worden geprint tegen een meerprijs. Na afloop van de overeengekomen huurperiode of in daaropvolgende dagen (per aanvraag) wordt een USB-stick met daarop alle in de photobooth gemaakte fotostrips overhandigd aan de huurder.

  1. Foto’s op Social Media: 

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor materiaal wat wordt geplaatst op Social Media, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter en Instagram. Huurder dient vooraf toestemming te krijgen van gebruikers van de photobooth voor het plaatsen van de foto’s op Social Media, of gebruikers van de photobooth kenbaar te maken van het plaatsen van foto’s op Social Media.

 

Artikel 5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op de rechtsverhouding tussen MySelfieBooth en Klant is Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen die tussen MySelfieBooth en klant mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zuid-Holland.

 

Artikel 6  Vindplaats algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.myselfiebooth.nl en zullen door MySelfieBooth op verzoek kosteloos worden toegezonden.